آمپر ,توان ,دیجیتال ,خروجی ,استابلایزر ,تکفاز ,آمپر خروجی ,دیجیتال توان ,استابلایزر تکفاز ,تکفاز دیجیتال ,تکفاز دیجیتال  ,استابلایزر تکفاز دیج
  • مشخصات فنی استابلایزرهای دلتا

 

  •   استابلایزر تک فاز دلتا DELTA

 

استابلایزر تکفاز دیجیتال توانSTB-11-500Wحداکثر آمپر خروجی 2آمپر

استابلایزر تکفاز دیجیتال توان STB-11-1KVAحداکثر آمپر خروجی 4آمپر

استابلایزر تکفاز دیجیتال توان STB-11-2KVAحداکثر آمپر خروج8آمپر

استابلایزر تکفاز دیجیتال توان STB-11-3KVAحداکثر آمپر خروجی 12آمپر

استابلایزر تکفاز دیجیتال توان STB-11-5KVAحداکثر آمپر خروجی20آمپر

استابلایزر تکفاز دیجیتال  توان STB-11-8KVAحداکثر آمپر خروجی 32آمپر

استابلایزر تکفاز دیجیتال  توان  STB-11-10KVAحداکثر آمپر خروجی 40آمپر

 

استابلایزر تکفاز

  •   استابلایزر سه فاز دلتا DELTA

استابلایزر  سه فاز دیجیتال توان STB-33-3KVAحداکثر آمپر خروجی 4آمپر

استابلایزر  سه فاز دیجیتال توان STB-33-6KVAحداکثر آمپر خروجی 8آمپر

استابلایزر  سه فاز دیجیتال توان STB-33-9KVAحداکثر آمپر خروج 12آمپر

استابلایزر سه فاز دیجیتال توان STB-33-15KVAحداکثر آمپر خروجی 20آمپر

استابلایزر سه فاز دیجیتال توان STB-33-20KVAحداکثر آمپر خروجی 27 آمپر

استابلایزر سه فاز دیجیتال توان STB-33-30KVAحداکثر آمپر خروجی 40 آمپر

استابلایزر سه فاز دیجیتال توان STB-33-50KVAحداکثر آمپر خروجی 75 آمپر

استابلایزر سه فاز

منبع اصلی مطلب : نواوران صنعت
برچسب ها : آمپر ,توان ,دیجیتال ,خروجی ,استابلایزر ,تکفاز ,آمپر خروجی ,دیجیتال توان ,استابلایزر تکفاز ,تکفاز دیجیتال ,تکفاز دیجیتال  ,استابلایزر تکفاز دیج
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مشخصات فنی استابلایزرهای دلتا