تلفات ,انرژی ,تجاری ,سیستم ,فروخته ,تولید ,انرژی فروخته ,انرژی تولید ,تلفات تجاری ,سیستم قدرت

تلفات در سیستم قدرت

مقدمه :


تلفات سیستم قدرت به سه گروه تلفات فنی تلفات غیر فنی و تلفات تجاری قابل دسته بندی می باشند. اگر کل تلفات را معادل تفاضل انرژی تولید شده و انرژی فروخته شده بگیریم باید تلفات تجاری را نیز به شرح زیر به آن بیافزائیم. 


تلفات تجاری + انرژی فروخته شده - انرژی تولید شده = تلفات کل 

در واقع در رابطه فوق داریم : 


تلفات غیر فنی + تلفات فنی = انرژی فروخته شده - انرژی تولید شده 

که تلفات فنی اصطلاحاً به آن دسته از تلفات انرژی اطلاق می شود که به حرارت تبدیل می گردند و عمدتاً به دلیل بهینه نبودن سیستم و اجزاء آن صورت می گیرد در حالی که تلفات غیر فنی به تلفاتی گفته می شود که بیشتر جنبه اندازه گیری و محاسباتی دارند {7و8}. اما تلفات تجاری دارای ماهیتی متفاوت از دو نوع تلفات فنی و غیر فنی است و در واقع یک نوع هدر رفتن مستقیم انرژی نمی باشد بلکه به آن دسته از زیان های اقتصادی اطلاق می شود که در اثر قطع برق و یا مشکلات کیفیت توان دامنگیر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی الکتریکی می گردد.


منبع اصلی مطلب : نواوران صنعت
برچسب ها : تلفات ,انرژی ,تجاری ,سیستم ,فروخته ,تولید ,انرژی فروخته ,انرژی تولید ,تلفات تجاری ,سیستم قدرت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : تلفات در سیستم قدرت